Naturturism

Naturturismens tid är nu.

Efterfrågan på hållbara upplevelser ökar medan ”slit- och slängkonsumtion” alltmer ifrågasätts. Sverige har fantastiska möjligheter att nyttja naturen och till skillnad från många andra länder har vi gott om plats för både friluftsliv och turism. Det som skiljer naturturism från friluftslivet är att naturturismen skapar förutsättningar för företagande, nya jobb, landsbygdsutveckling och ökade exportintäkter. Under hela 2000-talet har turismen till och inom Sverige ökat men det är främst i storstäderna som tillväxten har skett. Det beror på att våra större städer har en stark turistisk infrastruktur och ett flöde av människor som ger förutsättningar för företagande inom besöksnäringen. Vi ser fler och fler exempel på att naturturismen blir en brygga som knyter ihop stad och landsbygd. Det kräver långsiktigt och uthålligt samarbete i destinationer där små och stora företag samverkar på ett sätt som gynnar både bredd och spets och därmed tillgodoser olika kunders behov. Det finns också potential att utveckla tätortsnära naturturism där tillgänglighet och volym inte utgör ett lika stort problem. Kombinationen stad och natur kan paketeras och marknadsföras tillsammans. Därför är det viktigt att bevara och utveckla grönområden, skogar, sjöar och vatten-drag på ett sätt som skapar förutsättningar för rekreation, friluftsliv och naturturism i nära anslutning till våra städer.

Som en del i arbetet med att utveckla svensk naturturism har Landsbygdsnätverket (Jordbruksverket) valt att göra en handbok för dig som funderar på att starta eller redan driver företag kopplat till naturturism. Låt oss inte snöa in på definitionen av vad som är naturturism! Är du en driven entreprenör som vill göra något med naturen som bas, på ett hållbart sätt och bidra till att bevara den biologiska mångfalden och vårt gemensamma natur- och kulturarv? Då är det för dig de har skrivit den här handboken.

Handboken är indelad i fem fokusområden: affärsmöjligheten, lokal förankring och samverkan, infrastruktur, hållbarhet och digital transformation. Utöver dessa fokusområden finns givetvis en mängd specifika frågor och utvecklingsområden som rör naturturism beroende på vilken aktivitet eller vilka kundgrupper det handlar om. Längst bak hittar du därför länkar till information för vidare läsning. De som har skrivit handboken ingår i Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för naturturism. Arbetsgruppen har till uppgift att initiera och genomföra aktiviteter för att stärka naturturismföretagarnas konkurrenskraft.

Lycka till med ditt hållbara företagande! Handboken når du genom att klicka här!