30mar

Klimatboosta ditt företag - Solklart hållbar besöksnäring!

Datum 30 mar 2020
Tid 13:00 - 16:00
Plats Söderköpings Brunn , Söderköping

Under våren kommer Energikontoret tillsammans med Visit Östergötland genomföra två riktade seminarier mot besöksnäringsföretag med syfte att sprida information om möjligheter kring hållbarhet och energieffektivt företagande inom besöksnäringen.
.
Söderköpings Brunn, måndagen 30 mars kl. 13:00-16:00
.
Här levereras ett smörgåsbord av spännande föredrag kring tema laddstolpar, solel och F-gas. De kommer också beskriva vilka stödsystem som finns runt ert företag gällande dessa frågor, ekonomiska såväl som stödjande genom information och vägledning.

Klimatboosta ditt företag -  Solklart hållbar besöksnäring!