31aug

Näringslivsråd

Datum 31 aug 2020
Tid 08:30 - 11:00
Plats Stora Studion, Funkishuset , Valdemarsvik

Näringslivsrådet i Valdemarsviks kommun arbetar för kommunikation och samverkan.

  • Samverkan – mellan företag och samverkan mellan politik, kommun och näringsliv
  • Kommunikation – information in i forumet och information ut från forumet, in/ut till verksamheternas eller föreningarnas medlemmar

Rådet träffas 4-5 gånger per år. Värdskapet, tid och plats för rådets möten varieras. Näringslivsavdelningen är sammankallande. På kommunens hemsida kan man ta del av mötesprotokoll m.m. Medlemmarna utgörs av föreningsrepresentanter, (LRF, Företagarna, Turistföreningen, Viken i centrum och Köpmannaföreningen), företagare från industrin, bygg/hantverk, fastighetsbolag och bank samt politiker och tjänstepersoner.

Nästa möte är bokat den 31/8. Rådets medlemmar är kallade.

Här kan du läsa mer om rådets medlemmar!

Näringslivsråd

Kontakt

Malin Österström