8apr

Digitalsnack

Datum 8 apr 2021
Tid 18:00 - 20:30
Plats Digitalt

Under Kustlandets kväll om företag och utvecklingsbehov kommer du även få ta del av hur du kan ta företagets sociala medienärvaro till nästa nivå med konkreta tips och verktyg.
Att nå ut på sociala medier blir allt svårare för företag då fler trängs om utrymmet i flödet och den organiska räckvidden ständigt sjunker. Varje dag brottas företag med vilken kanal som bör användas, vilket innehåll som ger bäst engagemang och hur man får tiden att räcka till. Så vad krävs för att lyckas på sociala medier idag?
Digitalsnack, flitigt anlitade föreläsare och sociala medieexperter, ger dig verktygen!

Digitalsnack

Kontakt

Anette, Kustlandet